Argumentationsanalyse

Lav en argumentations -analyse af Ulrik Haagerups artikel: Konstruktive nyheder”, og præsenter den for klassen.

  • Find artiklens hovedpåstand, belæg og hjemmel.
  • Hvilken appelform dominerer i teksten?
  • Hvilke sproglige virkemidler (styrkemarkør, gendrivelse, rygdækning, ekspertudtalelser m. m.) benyttes i teksten?
  • Skriv jeres bud på artiklens argument – og upload det til jeres teams Pinterest board eller print det og sæt det på væggen.
  • Præsenter jeres argumentationsanalyse for resten af klassen. Er I enige i gruppernes hovedpåstande?

Alt materiale i dette kapitel

Herunder kan du finde endnu flere opgaver og materiale sorteret efter kategorier