Den gode start

I Danskfagets bekendtgørelse står der, at eleven bl.a. skal “demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede..”. Det er moderne mediebillede er uhyre komplekst og mediebrugerne skal blive bedre til at vælge, sortere og prioritere. Det er en væsentligt ledetråd i Ryk Verden!, at eleverne skal se sig som aktive reflekterende mediebrugere – både som skabere og modtagere.

I Ryk Verden! skelner vi mellem tre former for journalistik – sensationel, kritisk og konstruktiv. Hvor sensationsjournalistikken underholder os, kritisk journalistik analyserer og afslører problemer, skaber den konstruktive journalistik rum til nye ideer, visioner, håb og forløsning. Fremtidens konstruktive journalister skal ikke løse problemerne. De skal påpege problemerne og skabe løsningsrum, der gør det muligt for andre at forebygge, løse og undgå dem. Den konstruktive journalistik er ikke en erstatning af de to andre former for journalistik, men som et supplement.

Som elev skal man se sig selv som aktiv medieskaber, der søger, filtrerer, indtager, bearbejder, modellerer og selv sender egne tanker og perspektiver ud i verden både som journalister og som modtager af budskaber. En væsentligt bevægelse i bogen er forholdet mellem elevens eget perspektiv – igangsættelse af nysgerrighed og engagement, og de andres perspektiver – den fælles udvikling af løsningsrummet og det at rykke til et nyt sted. De dedikerede teams spiller således i en stor rolle i Ryk Verden! Eleverne er journalister, redaktører og modtagere på samme tid, og kan dele, kommentere og forbedre hinandens historier, idéer og besvarelser.
Det er denne konstruktive journalistik I nu skal kaste jer ud i. Det er en god ide at starte med at inddele klassen i dedikerede teams – typisk tre til seks personer pr. team.

plante