Det lokale perspektiv – Troels Mylenbergs artikel

• Find artiklens hovedpåstand, belæg og hjemmel.
• Hvilken appelform dominerer i teksten?
• Hvilke sproglige virkemidler (styrkemarkør, gendrivelse, rygdækning, ekspertudtalelser m. m.) benyttes i teksten?
• Skriv jeres bud på artiklens argument – og opload det til jeres teams Pinterest board eller print det og sæt det på væggen.
• Præsenter jeres argumentationsanalyse for resten af klassen. Er I enige i gruppernes hovedpåstande?