• 3.D på Ingrid Jespersens Gymnasieskole var pionerer udi den konstruktive journalistik og medienavigation. Hør deres reaktion her.

Hej fra eleverne

Konstruktiv journalistik har været det vel nok mest virkelighedsnære emne overhovedet i gymnasietiden. Hér har vi fået serveret et emne, hvor der både er bid i det faglige, OG hvor vi skal bruge vores holdninger til nyhedsverdenen – den efterhånden vigtigste spiller i statsmagtens firedeling. 
Vi bliver udfordret i at tænke i potentielle og konstruktive baner fremfor afslørende og destruktive. Vi zoomer ind på forskellige mediehuses måder at lave journalistik; vi maler et nuanceret billede af pressen, og vi får fornemmelsen af at gennemskue den negativ-kritiske og sensationelle journalistik istedet for “bare” at analysere den. Betyder det så, at emnet gør os til et kollektiv af ensrettede synsninger? Langt fra! – men det får os til at reflektere og er en hjælp til selvhjælp til at finde nye holdepunkter.
Hvis jeg skal udvælge ét emne, som har klædt mig på til bedre at kunne navigere rundt i en kompleks hverdag i en kompleks verden er det netop konstruktiv journalistik.

Jasper Strømgren, 3.D

Hvad siger eleverne

” Når jeg hører begrebet konstruktiv journalistik, tænker jeg, at det er en mulighed for at gøre samfundet bedre! At forbedre et problem! Det er dejligt at kende forskellen på en konstruktiv nyhed og en kritisk nyhed. ”
Emil 3.D

“ Når jeg hører begrebet konstruktiv journalistik, tænker jeg på løsninger i journalistikken. Det vigtigste i dette forløb har for mig været at kunne arbejde i et team. Vi har haft det virkelig sjovt! “
Karl 3.D

” Konstruktiv journalistik er super spændende og meget relevant! Jeg ser personligt ikke TV-avisen og læser ikke meget avis – hvis nu nyhederne blev mere relevante for mig, ville jeg garanteret følge meget mere med! ”
Sara 3.D

” Når jeg har set TV-avisens trailer og konstateret, at der er overvægt af nyheder om død og ødelæggelse, så slukker jeg igen. ”
Sofie 3.D

“ Ingen bestemmer om jeg skal smile eller ej. Jeg håber, at kunne udvikle min kritik for mediernes selektive måde at skabe nyheder på, til en konstruktiv kritik. “
Mei Mei, 3.D

” Når jeg hører begrebet konstruktiv journalistik, tænker jeg på løsningsorienterede nyheder, der bringes med henblik på, at forbedre den verden vi lever i. Det vigtigste i forløbet har for mig været feltarbejdet – her fik man virkelig brug for al ens viden mht. en senere skrivning af en konstruktiv artikel. Her lærte jeg også meget om ikke at sætte folk i en bås, før man har mødt dem! Forløbet lykkedes, fordi vi har lært at se problemstillinger fra en anden side – vi har lært at skulle forholde os til dem på en anden måde, end hvad jeg personligt hidtil har gjort – at kunne se problematikker fra flere vinkler er vigtigt for at kunne forbedre dem. ”
Camilla 3.D