Ny medieverden, nye nyhedskriterier

Step 1 – Tekst

I dette kapitel er modellen “Mindsettet for en journalist” omdrejningspunktet. Vi skal diskutere, hvad journalistik er, hvilke former for journalistik der udøves, og vi introducerer et nyt sæt af nyhedskriterier, nemlig de konstruktive.

Mindsettet for en journalist

Step 2 – Model

Modellen “mindsettet for en journalist” er en af de vigtigste modeller i denne bog. Hensigten med modellen er at få et andet blik på nyhedsstrømmen og blive bedre til at navigere samt finde mening.

De klassiske kriterier

Step 3 – Overblik

De konstruktive kriterier

Step 4 – Overblik

Semantisk skema og begrebsforståelse

Step 5 – Opgave

Et semantisk skema dækker over en gruppe af ord, der indholdsmæssigt hænger sammen:  F.eks. kan man associere ordene parasol, liggestol og isvaffel til overskriften sommerferie.

Find historier til Mindsettet for en journalist

Step 6 – Opgave

Saml jeres iagttagelser på ni pins med illustrationer eller egne tegninger, som I synes matcher jeres iagttagelser. Sæt disse ni pins på jeres teamboard. Vælg de tre pins ud som I synes er allerbedst, og præsenter dem for klassen. Pin de bedste eksempler til klassens board.

Gør en nyhed konstruktiv

Step 7 – Opgave

Optag jeres egen nyhedsudsendelse på en smartphone, og upload det til jeres teamboard. Pin klippet videre til klassens board. Se hinandens klip og kommenter på dem via Pinterest.

Konstruktiv journalist på feltarbejde

Step 8 – Opgave

I denne delopgave skærper I blikket på kriteriet nysgerrighed. Teamet skal lave en opinionsundersøgelse i nærmiljøet om nyhedsforbrug, hvor I skal indhente svar fra ti personer.

Alt materiale i dette kapitel

Herunder kan du finde endnu flere opgaver og materiale sorteret efter kategorier