Der hvor vi fokuserer lukkes lyset ind

I stedet for at være objektive skal vi være et objektiv. Vi skal være ligesom linsen, man sætter foran et kamera: vi vælger det udsnit af virkeligheden, som vi ønsker at observere, og vi inviterer andre til at være med, når vi lukker lyset ind.

Objektiv? eller et objektiv?

Step 1 – Tekst

Journalister har altid efterstræbt at være objektive, det vil sige at være neutrale observatører, der gengiver “hvad der sker ude i verden” uden at påvirke den. I nogle sammenhænge kan det måske godt lade sig gøre. Om vi tror jorden drejer rundt om solen eller solen drejer rundt om jorden, påvirker hverken solen eller jordens bane.

At være eller ikke være et objektiv

Step 2 – Model

Sensationsjournalistik er hurtig på aftrækkeren. Når den er bedst, samler og underholder den. Når den er værst, er den destruktiv og får det værste frem i os…

Se det store billede

Step 3 – Opgave

Diskutér videoen i jeres dedikerede teams ift. modellen. Vælg en problemstilling eller en konflikt, der interesserer jer. Måske en situation på gymnasiet, måske en aktuel historie eller et tema fra jeres liv eller fortiden. Lav et manuskript og optag jeres “gode historie”. Del på pinterest og hvis for hele klassen. Giv god og konstruktiv feedback.

Troels Mylenberg: Derfor har lokal journalistikken en stor fremtid

Step 4 – Tekst

Det er banalt at sige det, men: Journalistik skal være vedkommende. Altså den skal komme læserne ved. På avisfronten har det de seneste år mest af alt handlet om at hylde de aviser, der har været gode til at finde og udvikle nicher, som de har kunnet afgrænse, målgruppeopdele og servicere målrettet.

Det lokale perspektiv – Troels Mylenbergs artikel

Step 5 – Opgave

Find artiklens hovedpåstand, belæg og hjemmel. Og spørg: Hvilken appelform dominerer i teksten? Hvilke sproglige virkemidler benyttes i teksten? Skriv så jeres bud på artiklens argument – og opload det til jeres teams Pinterest board eller print det og sæt det på væggen. Og sluttelig præsenter jeres argumentationsanalyse for resten af klassen. Er I enige i gruppernes hovedpåstande?

Oplev verden

Step 6 – Opgave

Indtil næste dansktime er det din opgave at lægge mærke til, hvad der foregår omkring dig: hvad er spændende? Hvad kalder på at blive undersøgt nærmere? Hvad undrer du dig over? Hvad er du nysgerrig efter at vide mere om? Pin ti ting på dit personlige board og skriv en kort begrundelse for dit valg af pin.

Alt materiale i dette kapitel

Herunder kan du finde endnu flere opgaver og materiale sorteret efter kategorier