Hvor har den konstruktive journalistik sin berettigelse?

Skriv en kronik om mediernes anvendelse af den konstruktive journalistik.
Kronikken skal indeholde en redegørelse for de to debatterendes synspunkter om journalistik i artiklen Derfor er journalister altid så sure (13.06.2014) samt en karakteristik af argumentationsformen i artiklen.

Diskuter synspunkterne.

NB. Denne skriftlige opgave løses bedst, når eleverne har brug for opsamlende “tunge” opgaver f.eks. sidst I forløbet.