Essay om konstruktiv journalistik

Skriv et essay om konstruktiv journalistik. I dit essay skal du tage udgangspunkt i modellen ”Mindsettet for en journalist“ samt i artiklen konstruktive nyheder – målet er en Cavling.
Inddrag dine egne erfaringer med konstruktiv journalistik fra undervisningen.

NB. Denne skriftlige opgave løses bedst, når eleverne har brug for opsamlende “tunge” opgaver f.eks. sidst I forløbet.