Pin en Elefant

Find en avisartikel, hvor det kun er snablen på elefanten, der er beskrevet.
Overvej hvordan historien kan foldes ud, så hele elefanten beskrives.
Hvad sker der med historien?