Nyhedsoversigt fra TV

  1. Hvad tÌnker I umiddelbart om de nyheder, der prÌsenteres i oversigten?
  2. Kategoriser dem ift. modellen “de 3 former for journalistik”
  3. Se videoen “Breaking News” herover. Er parodien relevant for et eller flere af indslagene på listen?
  4. Er der et indslag, der giver jer lyst til at handle og engagere jer?
  5. Lav en karakteristik af en af nyhederne ud fra nyhedstrekanten og de klassiske nyhedskriterier.
  6. Lav en karakteristik af en af nyhederne ud fra de konstruktive nyhedskriterier.