Konstruktiv journalist på feltarbejde

Dataindsamling
I denne delopgave skærper I blikket på kriteriet nysgerrighed.
Teamet skal lave en opinionsundersøgelse i nærmiljøet om nyhedsforbrug, hvor I skal indhente svar fra ti personer. Et eksempel på tre hurtige spørgsmål kunne være:
• Hvordan tilegner du dig nyheder?
• Hvad bruger du disse nyheder til?
• Er der noget du savner, når du ser eller læser nyheder?
• … eller find selv på tre gode spørgsmål
Undlad at spørge om noget, hvor I bare får bekræftet det I godt vidste i forvejen!

Databehandling
I denne delopgave skærper I blikket på kriteriet sandhedssøgende.
• Hvad siger jeres opinionsundersøgelse om folks tilegnelse af nyheder – og om kvantitet i forhold til kvalitet?
• Har I fået svar på det I spurgte om?
• Er I blevet klogere?
• Mere oplyste?
• Mindre fordomsfulde?
Lav en grafisk model over jeres svar på spørgeskemaet og pin den til teamets board og til klassens board.

Dataformidling
I denne delopgave skærper I blikket på to kriterier formidlende og påvirkende.
• Hvilke tendenser kan I se ud fra jeres opinionsundersøgelser?
• Er der noget vigtigt, som ikke bliver sagt?
• Hvilke behov og ønsker udtrykker jeres respondenter?
Lav en præsentation af jeres analyse af tendenser over nyhedsforbruget for jeres nærmiljø, og præsenterer den for klassen som var det et nyhedsindsIag.
I skal have fokus på det formidlende og påvirkende kriterie, og I kan vælge om præsentationen skal være et tv-interview, en tv-debat eller et tv-indslag.

Refleksion ud fra modellen “Mindsettet for en journalist”
I skal nu vurdere de fire kriterier i jeres præsentation ud fra negativ, neutral og positiv, og tegne det ind i “Mindsettet for en journalist”:
• Hvor har jeres præsentation sine styrker/svagheder?
• Hvor skal der sættes ind for optimere præsentationen?
• Hvordan ser jeres team ud i forhold til de fire kriterier? – tegn det ind i modellen.
• Hvad skal der til for, at I kan placere jer der, hvor I helst vil være ift. til de fire kriterier?