Fem spørgsmål til den konstruktive journalist

Brug den konstruktive journalists fem spørgsmål til at udvikle en historie i en konstruktiv retning. Forbered arbejdet hjemmefra som lektie. I næste dansktime præsenterer og udfolder I jeres ideer i teamet, vælger den ide I vil følge og skriver historien i stikord.

Diskuter derefter:

  • Hvordan var det at arbejde ud fra de fem spørgsmål?
  • Hvordan arbejdede jeres team; anerkendte I hinanden? Blev I klogere og fik udvidet jeres horisont? Var I gode til at være uenige?
  • Blev I enige om vinklingen af historien?

Husk på det dedikerede konstruktive teams arbejdsmetode: værn om uenighederne og lyt højere til hinanden!