Konstruktive nyheder på nettet

Vælg en af de tre nyhedssites fra boblen ovenfor.

  • Hvordan vil I beskrive nyhedssitet?
  • Hvordan vinkles nyhederne? Lav en argumentationsanalyse af et par af artiklerne som belæg for jeres præsentation
  • Hvad lægges der vægt på i artiklerne?
  • Hvem er målgruppen?
  • Hvad synes I om sitet? Styrker og svagheder…?

Upload jeres beskrivelse af sitet til teamets board. Præsenter jeres boards for hinanden i klassen – er I enige i jeres beskrivelser? Og kendte I disse nyhedssites før I arbejdede med denne opgave?

Verdens bedste nyheder

Good news

Impact