Tidsperspektivet

  • Hvad karakteriserer en nyhedsformidling, der beskæftiger sig med henholdvis en fortid, et nu, eller en fremtid? Sæt det gerne i forhold til sensations-, kristisk og konstruktiv journalistik.
  • Hvori bestÃ¥r forskellene? Hvor ligger styrkerne og svaghederne?
  • Hvilke muligheder eller begrænsninger bidrager tidsperspektivet med i forhold til formidlingen af nyheder?
  • Hvordan forestiller I jer at fremtidsperspektivet kan inddrages mere og bedre i journalistikken? Kan alle tre former for journalistik bruge fremtidsperspektivet – og i sÃ¥ fald hvordan?