Hvordan kan vi forstå de tre dimensioner?

  • Hvad er formålet med jeres valgte nyhed fra “Verdens Bedste Nyheder”?
  • Er den  problem- eller potentialeorienteret?
  • Hvad er nyhedens form? Er den informerende eller kommunikerende?
  • Hvad er nyhedens fokus? Er det inklusivt eller eksklusivt?

Interview hinanden om hvordan de tre dimensioner bidrager til forståelsen af nyhedsformidlingen. Optag det korte interview på en smartphone, og vis filmene for hinanden i klassen.