Tag udfordringen op

Ifølge Peter Bro har den konstruktive journalistik en særlig udfordring. Det er ikke den konstruktive journalists opgave at løse problemet og heller ikke at føre løsningen ud i livet. Den konstruktive journalist er mellemmand, der sætter problemer og potentialer i spil i håbet om, at det vil have en nyttig følgevirkning. Udfordringen bliver derfor, at man er afhængig af reaktionen fra modtagerne – læseren, lytteren, seeren. Men hvordan gør man lige det? Interview en “ekspert” fra et andet dedikeret team og byt efterfølgende, så I begge får mulighed for at svare:

  • Hvordan kan vi som konstruktive journalister sikre en reaktion hos modtagerne? – eller fremme sandsynligheden for reaktion?
  • HvornĂĽr bliver I selv engagerede som modtagere?