Fra vanejournalistik til konstruktive nyheder

Diskuter i teamet hvad der ligger bag formuleringerne i boblen, som kommer fra DR’s nyhedsdirektør Ulrik Haagerup. Omskriv derefter listen til en prosatekst. Sæt streg under det væsentligste i jeres tekst, og udled nu én sætning, der rummer alle de andre, og som er essensen af konstruktiv journalistik. For jer.

Teamet pinner deres sætning på teamets board og præsenterer den for klassen.

Var I enige?  Eller kom der mange forskellige bud?