Sygdom eller trivsel?

“Vi journalister beskriver ikke verden, som den er, men tværtimod er vi med til at skabe virkeligheden og folks opfattelse af verdens tilstand. Hovedparten af nyhedsmedierne beskriver en “sygdoms-model” af verden, hvor ting går galt eller er gået galt. Vi dækker næsten aldrig “trivselsmodellen” af verden, hvor ting er gået godt, eller hvor mennesker har klaret sig flot”, siger Cathrine Gyldensted

Diskuter i teamet:

  • Kan man være neutral og konstruktiv?
  • Er en historie fortalt med et kritisk perspektiv mere “sand” end en historie fortalt med et konstruktivt perspektiv?
  • Har en journalist ansvar for hvilken stemning eller følelse modtageren sidder med bagefter?