Hvor er normalbilledet?

Find en masse sjove eksempler på hvordan normalbilledet kan udfordres. Videoer a la den her, historier fra jeres eget liv – eller find personer i kan interviewe.

  • Hvem udfordrer normalbilledet på jeres gymnasium?
  • I jeres liv? Indenfor sport, mode, livsstil eller arbejdsform?
  • Vælg en eller flere af de modeller I har gennemgået ind til nu og sæt jeres resultater I relation til dem.

Pin det bedste på jeres klasseboard og del med klassen.