Verden med og uden filter

Find modellen “De nye spilleregler”. Gå hele hjulet rundt og vælg de transformationer I kan genkende på disse to billeder fra 2005 og 2013. Forklar dem for hinanden. Forestil jer, hvad personerne på billedet har tænkt, da de stod der: Hvad har de oplevet? Hvad gjorde de bagefter? Hvad betyder det for journalisten, der dækker historien? Fra hvilken begivenhed er billederne egentlig fra?
Kan I selv finde det på nettet? 
Kom med eksempler på, hvordan I kan genkende de samme tenden-ser fra jeres egen tilværelse. 
Tag to illustrerende fotos af jeres team, der viser en scene fra jeres liv i dag og “i gamle dage” lige som de to fotos herover. Pin den på jeres teamboard og del med klassen. Husk at give god feedback.

De nye spilleregler