Dansk stil: Den nysgerrige journalist

Gå i tænkeboks og udvælg noget konkret, som du aldrig har kunnet forstå, eller har haft svært ved at sætte dig ind i.
Det kan være:
Hvorfor spiser man spæk i Grønland?
Hvorfor blev noget så irrelevant som Teletubbies populært?
Måske vil du sætte spørgsmålstegn ved USA’s våbenlov, eller om der stadig er fornuft i at have politiske partier eller vurdere elevernes dygtighed med eksaminer og karakterer.
Kun fantasien sætter grænser.

Opgaveformulering

Før-skrivning

Overvej, hvordan du i simpel form kan illustrere din undren: grafisk opstilling, billede, infografic eller andet – og pin det på dit Pinterest board.

Opgaveskrivning

Skriv en opgave om det, du undrer dig over.
Omdrejningspunktet i din opgave skal være dit undren-eksempel, som du har fundet i førskrivningsprocessen.
Du skal derudover finde en eller flere paralleleksempler og bruge din konstruktive sans; fortæl hvad dit undren-eksempel kan lære af parallel-eksemplet. F.eks: Japan har forvandlet ’rå, ufærdig fisk’ til ’delikat sushi’ – måske grønlænderne kan gøre det samme med spæk?
Inddrag mindset-modellen i din bevarelse.
Opgaven afleveres som en dansk stil.

Opsummerende opgave

Diskuter i jeres dedikerede teams opgavens formål i forhold til konstruktiv journalistik:
Hvorfor gå i tænkeboks og undre sig?
Hvorfor finde en parallel til jeres sag?
Hvorfor benytte jeres parallel som afsæt til at give jeres eksempel et råd med på vejen?

NB. De skriftlige opgaver løses bedst, når eleverne har brug for opsamlende “tunge” opgaver f.eks. sidst I forløbet.