Pinterest Guide

Opsætning af Pinterest step-by-step video, lavet af en gymnasielev

Pinterest: Eksempel på en lærers board

Pinterest: eksempel på en elevs board

Pinterest: Eksempel på et teams board

Pinterest: Eksempel på en klasses board

Pinterest: Eksempel på en klasses board