Pinterest som redaktionsrum

Vi har valgt at bruge programmet Pinterest som platform for de fleste af opgaverne i bogen.
Pinterest består af virtuelle, interaktive opslagstavler, som giver mulighed for hurtigt at kunne indsamle research og oploade – eller “pinne” – materiale. Pinterest understøtter elevernes vidensdeling, fælles undren og interesser. Her kan du følge med i (og like!) gruppernes research af et felt, som de finder interessant at arbejde med, og selv pinne forslag, som du synes, at eleverne skal kigge videre på.
Det geniale ved programmet er, at man har mulighed for at dele sine opslagstavler med de andre.

Vi opererer i denne bog med:

Elevens eget personlige board:Her pinnes det, som eleven interesserer sig for. Boardet bruges i de individuelle opgaver og er især velegnet til hjemmearbejde.

Teamets board: Klassens teams opretter et board, hvor alt materiale, som teamet genererer, samles. Teamboardet er teamets virtuelle identitet, så brug lidt tid på at lade klassens teams ”pimpe” deres boards og evt. kalde det et sjovt navn.
Klassens board: Flere gange i opgaverne opfordrer vi til, at teams pinner materiale ind på klassens board. Det er en fordel at lade en af eleverne være redaktør på boardet, så der hele tiden kommer en overskrift på de ting, som pinnes ind på et board.
Lærerens board: Det er en fordel, at du som dansklærer før introduktionen til Pinterest i klassen selv har oprettet et board. Det er sjovt for eleverne at se de ting, som du interesserer dig for – og en fin mulighed for at være det gode eksempel: ”Når jeres gamle lærer kan finde ud af oprette et Pinterest board, så kan I også!”

Del, del, del!

Vi vil meget gerne inviteres til at få adgang til klassens board. Vores store drøm er at lave en oversigt over mange klassers boards, så man kan se, hvad de f.eks. interesserer sig for på Tønder Gymnasium og på Midtfyns Gymnasium. Når I har oprettet klassens board, så send en invitation til jasper@rykverden.dk – så deler vi jeres boards med de andre.

Sådan gør du

1. Alle – inkl. læreren – opretter en profil på www.pinterest.com. Installér pin-it knappen, så du kan “sætte knappenåle” direkte fra nettet.
På næste side er der en guide, der tager dig igennem trin for trin.

2. Hver teamleder/redaktør opretter et team-board og inviterer sine med-journalister. NB!: Man skal først følge hinanden, før man kan invitere – se instruktionsvideoen, hvis det bliver forvirrende.

3. Læreren opretter et board til klassen og døber det f.eks. “2.F’s konstruktive journalistik-board” eller “3.A på Nykøbing Katedralskole rykker verden”.

4. Lærere og teamledere skal nu følge hinanden ved at klikke på “follow”, når man har fundet hinandens profiler. Herefter kan man “invitere” hinanden, så man kan pinne på hinandens board.

Og det var det!

På denne måde skaber klassen en fødekæde, hvor alle kan pinne på deres eget personlige board, re-pinne det der skal deles med teamet på teamets board og teamlederne deler teamets pins med alle på klassens board. Når der undervises, kan du som lærer se alles arbejde på tavlen og det er rigtig hyggeligt og interessant at se, hvor meget eleverne faktisk får pinnet efter skoletid. Konstruktiv feedback kan du også give her og dermed opfordre til, at man ikke bare pinner løs, men tænker og gør sig umage.
Man skal lige over den første hurdle, så virker det rigtig godt. Det er en sand fornøjelse for læreren at se, hvor meget eleverne går op i undervisningen og hvilke tanker de gør sig. Det skaber også en rigtig god fællesskabsfølelse.

Hvis du får problemer

For nogle virker Pinterest lige med det samme. For andre har det vist sig at være lidt mere bøvlet. Der er flere måder at løse problemerne på.
Træk vejret. Lad være med at gå i klikke-panik. For at komme på Pinterest skal du skrive navn og e-mail for at logge ind. Og at oprette et board, pinne, følge og invitere kræver intet andet end at trykke på de rigtige knapper i den rigtige rækkefølge. Går oprettelsen smooth, har du trykket på ikke mere end 10 taster. Altså ingen grund til at hakke løs på brættet i arrigskab.
Brug eleverne. Lad dem, der er kommet på, hjælpe de andre. Guiden herover er f.eks. lavet af en elev.
Brug mobil eller iPad. Mange synes, det er nemmere at hente Pinterest app’en end at bruge webudgaven.
Vent med at oprette boards, når du er logget på. Søg i stedet på ting, der interesserer dig og få en fornemmelse for, hvad Pinterest er og kan bruges til.
Brug en hjælpelinie: Spørg løs i Facebook-gruppen eller måske har du en i husstanden, der allerede er på.