Presseklip – på jagt efter de 3 typer journalister

Find de 3 kategorier:

Tag en avis i bunken. Find kameraet frem i mobilen og åbn Pinterest app’en.
Skim avisen igennem og tag billeder af det, der fanger din opmærksomhed.
Upload til dit Pinterest board. Skriv ganske kort om hvad der fanger dig.

Brug saks og opslagstavler eller væggen, hvis I venter med Pinterest

Se om du kan fange noget, der er sensationelt (sjovt, underligt, skandaløst), kritisk (ofre, konflikt, ødelæggelse) og konstruktivt (håb, gode ideer, løsningsrum) i din valgte avis.

Sæt de bedste af jeres fotos på jeres teams fællesboard og forklar jeres billeder for hinanden.
Er der forskelle eller ligheder? Hvad skaber mest energi og begejstring? Hvad fylder mest? Hvad er nemt og hvad er svært?
Fremlæg jeres team-væg / Pinterest-board til resten af klassen.
Lad klassen lave en kort karakteristik af jer ud fra boardet: “Her ser vi et dedikeret team, som fokuserer på…”

De to forsider herover er fra “Åd af sin søster”, en herlig artikel om fængende sensationsoverskrifter.

Alt materiale i dette kapitel

Herunder kan du finde endnu flere opgaver og materiale sorteret efter kategorier