Tag fotos af nyhedsstrømmen

Pin de bedste af jeres personlige fotos ind på jeres teams fælles board, og forklar jeres billeder for hinanden. Er der forskelle eller ligheder? Hvad skaber mest energi og begejstring?

Fremlæg jeres teamboard til resten af klassen.

Lad klassen lave en kort karakteristik af jer ud fra boardet: “Her ser vi et dedikeret team, som fokuserer på…”