“Derfor har lokal journalistikken en stor fremtid”

Troels Mylenberg

Det er banalt at sige det, men: Journalistik skal være vedkommende. Altså den skal komme læserne ved. På avisfronten har det de seneste år mest af alt handlet om at hylde de aviser, der har været gode til at finde og udvikle nicher, som de har kunnet afgrænse, målgruppeopdele og servicere målrettet. Eksemplerne er talrige, ja alle de større og mindre landsdækkende aviser har søgt vejen væk fra omnibus-opgaven til segmentpressen, som medie-sociolog Ida Willig så præcist har døbt den.
Spørgsmålet er, om der er omnibusaviser tilbage på markedet. Svaret er ja – lokalaviserne. De aviser, hvis ‘niche’ lige præcis (stadigvæk) ikke er segmenteret i forhold til læsernes alder, indkomst, politiske opfattelse, interesser, etc. men som primært er til for at servicere læsere, der alene har det til fælles, at de bor i samme geografiske område.
Jeg er klar over, at lokalaviserne har mistet mange af de samme læsergrupper, som alle andre aviser har mistet. Men lige netop de lokale aviser skal ikke kun rejse sig op ad segmenterede læsergrupper, men i stedet ved at være mere for alle i lokalområdet.
Metoderne er og kan være mange, men grundlæggende handler det ikke om at opfinde alt muligt nyt, lave lokalavis på ipad eller app’s eller forkromede websatsninger. Det handler om at være mere til stede, mere synlig og mere opsøgende i lokalområdet. Gammeldags journalistiske dyder, der dog skal suppleres med en mere moderne tilgang.

– Vi skal være konstruktive – ikke bare for at være det, men også for at give mere plads til at være endnu mere kritiske på de rette tidspunkter.
– Vi skal være aktivistiske – avisen skal ikke blot referere fra andres begivenheder, men skabe begivenheder selv med debatmøder, lokale initiativer, opbakning, etc.
– Avisen skal holde med lokalområdet – belyse den gode udvikling, sætte endnu mere lys på det, der begrænser god udvikling.
– Avisen skal være højskole – spejl og vindue på samme tid. Hyperlokal og højt til loftet på en og samme tid. Der skal både være håndværk og åndværk i en god avis.

Det er sådan set det, journalistik handler om. Og lokalaviserne skal, kan og bør sætte sig i spidsen for at genskabe forståelsen for, at journalistik ikke bare er gratis, sur, indadvendt og selvoptaget (det siger fordommene jo), men faktisk er en vare, som borgerne ikke kan leve foruden.

Kilde: http://ahaheder.dk/?p=521

Troels Mylenberg, politisk redaktør på Fyens Stiftstidende – fra 15. februar 2011 ansvarshavende chefredaktør på Fyns Amts Avis og medlem af direktionen i Fynske Medier.