“En gang var jeg nyhedsoplæser”

Cathrine Gyldensted, tidligere nyhedsoplæser på DR, freelance journalist og forfatter.

Når man udelukkede stiller spørgsmål, der handler om offertilstande eller kun peger fingre, så misser man muligheden for at få en hel masse andre oplevelser og per-spektiver med hjem. De konstruktive elementer løfter de svære historier.
Cathrine Gyldensted efterlyser – hos den næste generation – nye former for ideudvikling, vinkling, anderledes spørgsmål til magthaverne, nye debatformater, hvor man medierer, og interviews, der ikke handler om at skændes. Hun mener, at vi har brug for en sej, engagerende, troværdig journalistik, der rykker.